Seks po katolicku, czyli fides i ratio pod kołderką

Kościół katolicki troszcząc się o małżonków, wskazuje normy pożycia seksualnego, ukazując sens i pełnię aktu ich jedności. Wielu krytyków tego stanowiska, chyba nie do końca je rozumie. Zachęcam do lektury tekstu, który ukazał się na portalu wRodzinie.pl.

Seks po katolicku, czyli fides i ratio po kołderką

 

 

Photo: Emmanuele Contini / Foter / CC BY-NC-SA

Andrzej Waleszczyński Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.