Pojęcie troski we współczesnej etyce

Wśród zagadnień analizowanych przez współczesnych etyków dotyczących istotnych spraw moralnych nie da się uniknąć takich pojęć jak dobro, wartości i sprawiedliwość, czy też ostatnio żywo rozpatrywane, nie tylko w obszarze etyki feministycznej, pojecie troski.

W artykule „Pojecie troski we współczesnej etyce” ukazuję pewne problemy związane z tym pojęciem. Dotyczą one między innymi przetłumaczenia angielskiego słowa ‚care’ na polski odpowiednik ‚troska’. Zrozumienie specyfiki angielskiego kontekstu posługiwania się terminem ‚care’ znacznie ułatwia konstruowanie i posługiwanie się jego polskim ekwiwalentem. Koncentruję się także na głównych kierunkach rozumienia pojęcia troski wśród feministycznych etyczek takich jak Virginia Held, Nel Noodings, Joan Tronto, Diemut Bubeck, Sara Ruddick. Zagłębienie się w specyfikę pojęcia troski jest wprowadzeniem w nową etykę, w której kluczową rolę odgrywa kategoria troski.

Artykuł w całości można pobrać pod tym linkiem.

Żródło:
Studies in Christian Philosophy (Studia Philosophiae Christianae), issue: 2 / 2012, pages: 143­157, on
www.ceeol.com.

Andrzej Waleszczyński Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.