Feministyczna etyka troski

Praca dra Andrzeja Waleszczyńskiego nie tylko uzupełnia wiedzę o korzeniach filozoficznych feminizmu, ale przede wszystkim nadaje im rys teoretyczny, o głębokim, moralnym przesłaniu. Ponieważ tytułowa kategoria troski odnosi się do najściślejszych więzi międzyludzkich, na podstawie których można zbudować etykę uniwersalną.

Dr Waleszczyński, co należy podkreślić, nie tylko potrafił w swoich analizach odsłonić te wszystkie wątki w sposób przekonywujący, ale nadał im także charakter otwartych rozważań. Skierowanych na najbardziej elementarne i uniwersalne ludzkie doświadczenia. Uczynił to w sposób na tyle jasny i zarazem sugestywny, że jego książka odpowiada zainteresowaniom humanistów, niezależnie od dziedziny, którą reprezentują.

Dodajmy, oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji warsztatowych, konieczna jest pasja, by zrekonstruować etykę Virginii Held – czołowej amerykańskiej feministki, profesora akademickiego i autorki licznych, naukowych rozpraw. Dr Waleszczyński postawił przed sobą ambitne zadanie, przenieść dociekania nad modelem etyki troski na szerszą płaszczyznę refleksji o tym, co nadaje nie tylko moralny sens naszemu życiu wobec drugiego i z drugim.  Z tego zadania wywiązał się znakomicie i to zarówno pod względem analitycznym jak i językowym, tę książkę czyta się z podobnym zapałem, z jakim została ona napisana.

prof. UKSW dr hab. Ewa Podrez

 

Publikację można pobrać tutaj.

Andrzej Waleszczyński Opublikowane przez:

Brak możliwości komentowania.