Współczesne nurty filozofii prawa

(sem. zimowy 2015/16)

czwartek, g.11.30-13.00, s.405. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Termin: 1.10.15

1. Wprowadzenie do wykładu

Termin: 8.10.15

2. Czy prawo naturalne to zespół norm? – Ewelina Pyrka

Termin: 15.10.15

3. Prawo naturalne a prawa człowieka – Piotr Muszyński

Termin: 22.10.15

4. Tomasza z Akwinu koncepcja prawa naturalnego. Czy Akwinata jest myślicielem liberalnym? – Maciej Papierski

Termin: 5.11.15

5. Reguły prawne z perspektywy Dociekań filozoficznych – Alicja Świtalska

Termin: 12.11.15

6. Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H.L.A Harta – Maciej Jewdokin

Termin: 19.11.15

7. „Socjologia deskryptywna” H.L.A. Harta – Filip Wiejek

Termin: 3.12.15

8. Ronalda Dworkina teoria interpretacji i jej rola w filozofii prawa i polityki. – Ewelina Pyrka

Termin: 10.12.15

9. Nielingwistyczna koncepcja norm. – Damian Witek

Termin: 17.12.15

10. Istnienie, prawdziwość i logika norm. – Maciej Jewdokin

Termin: 7.01.16

11. Język prawny a obraz świata. – Maciej Papierski

Termin: 14.01.16

12. Uniwersalność teorii prawa. – Piotr Muszyński

Termin: 21.01.16

13. W tym dniu zajęcia odbywają się według planu środowego

Termin: 28.01.16

14. Teoria praw podstawowych Roberta Alexyego. – Damian Witek

Termin:

15. Podsumowanie zajęć.

(sem. letni 2014/15)

wtorek, g.15.00-16.30, s.310. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Materiały pomocnicze do wykładu:

A)

1) Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego

2) „Socjologia deskryptywna” H. L. A. Harta

3) Ronalda Dworkina teoria interpretacji i jej rola w filozofii prawa i polityki

4) Kilka uwag o niepozytywistycznej koncepcji prawa

B)

5) Nielingwistyczna koncepcja norm

6) Istnienie, prawdziwość i logika norm

7) Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka

C)

8) Argumentacyjny model stosowania prawa

9) Reguły prawne z perspektywy dociekań filozoficznych

10) Normatywność prawa

D)

10) Prawne i pozaprawne pojęcie dobra wspólnego

11) Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego

(sem. zimowy/ 2014/15)

wtorek, g.15.00-16.30, s.403. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Brak możliwości komentowania.