Seminarium licencjackie z etyki

(sem. letni 2015/16)

czwartek, g.9.45-11.55, s.405, bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Harmonogram spotkań i prezentacji

Poniższe artykuły pochodzą z publikacji:
O wartościach, normach i problemach moralnych, red. M. Środa, PWN, Warszawa 1994.

Termin: 08.10.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: T. Styczeń: Etyka – Łukasz Chodacki

Termin: 15.10.15
Prezentacja artykułu:
K. Twardowski: Główne kierunki etyki naukowejMichał Gudaczewski
Prezentacja artykułu:
M. Ossowska: Główne modele „systemów” etycznychKrzysztof Grosbart

Termin: 22.10.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: L. Kołakowski: Mała etykaHubert Muawko

Termin: 29.10.15
Prezentacja artykułu: T. Czeżowski: Aksjologiczne i deontyczne normy moralneKacper Kolibabski
Prezentacja artykułu: I. Lazari-Pawłowska: O pojęciu moralnościAleksandra Mirkowicz

Termin: 5.11.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: T. Kotarbiński: O istocie oceny etycznejPaweł Dzięcioł

Termin: 12.11.15
Prezentacja artykułu: H. Elzenberg: Wartość i powinnośćŁukasz Chodacki
Prezentacja artykułu: R. Ingarden: Uwagi o względności wartościPaweł Dzięcioł

Termin: 19.11.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: K. Ajdukiewicz: O sprawiedliwościKamil Radziszewski

Termin: 26.11.15
Prezentacja artykułu: B. Chwedeńczuk: O autonomii dobraKarolina Czubaszek
Prezentacja artykułu: M Środa, P. Śpiewak: O cnocie Tomasz Grabowicz

Termin: 3.12.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: H. Elzenberg: Powinność i rozkazDominika Włodarska

Termin: 10.12.15
Prezentacja artykułu: J. Górnicka: Granice sumienia Adrian Karandys
Prezentacja artykułu: T. Czeżowski: Jak rozumieć „sens życia”Karolina Czubaszek

Termin: 17.12.15
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: K. Twardowski: Czy człowiek postępuje zawsze egoistycznie?Tomasz Grabowicz

Termin: 7.01.16
Prezentacja artykułu: M. Przełęcki: Chrześcijaństwo niewierzącychKamil Radziszewski
Prezentacja artykułu: H. Jankowski: Moralność kompromisu. Między absolutyzmem a relatywizmemOlga Rosa

Termin: 14.01.16
Prezentacje prac licencjackich.
Prezentacja artykułu: I. Lazari-Pawłowska: Zwierzę nie jest rzecząMichał Gudaczewski

Termin: 28.01.16
Prezentacja artykułu: H. Elzenberg: Powinność i rozkazDominika Włodarska
Prezentacja artykułu: ???

Zagadnienia licencjackie

Z przyjemnością umieszczam materiały przygotowywane w ramach seminarium licencjackiego z etyki. Celem ich publikacji jest podjęcie dyskusji ze sposobem prezentowanej problematyki. Polemika, sugestie i uwagi, które mam nadzieję się pojawią, z pewnością wzbogacą wysiłki adeptów filozofii, a w szczególności etyki.

Zapraszam do lektury, poszukiwania inspiracji i komentowania zamieszczanych materiałów:

Język i etyka – Krzysztof Grosbart

Doświadczenie mistyczne i moralne – Aleksandra Mirkowicz

Etyczne zagadnienia posthumanizmu w wybranych utworach Jacka Dukaja – Kacper kolibabski

Wymagania formalne pracy licencjackiej:

a) praca powinna być przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej i w odpowiednim czasie wprowadzona do systemu APD,

b) objętość – 30-60 stron standardowego wydruku komputerowego (ok. 54000-108000 znaków bez spacji),

c) strona tytułowa – nazwa instytutu i uczelni; imię i nazwisko autora; nr albumu; tytuł pracy; nazwa seminarium, na którym została napisana; tytuł, imię i nazwisko prowadzącego seminarium; rok napisania (= rok, w którym odbywa się egzamin dyplomowy);

d) struktura pracy – wstęp, poszczególne rozdziały, zakończenie, bibliografia, streszczenie pracy na osobnej stronie (ok. 1000-1800 znaków bez spacji); odpowiednio sporządzone przypisy w tekście pracy.

e) przypisy – jako wzór przypisów proszę przyjąć sposób cytowania wymagany w SPCH.- link.

Brak możliwości komentowania.