Seminarium licencjackie z etyki 1

(sem. letni 2015/16)

czwartek, g.13.15-14.45, s.405. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Harmonogram spotkań i prezentacji

Osoby przystępujące do pisania pracy licencjackiej, zobowiązane są do końca drugiego roku złożyć temat pracy do dziekanatu w celu zatwierdzenia przez Radę Instytutu Filozofii.

Termin: 18.02.16

Zagadnienia organizacyjne

Termin: 25.02.16

Zasady pisania pracy licencjackiej

Termin: 3.03.16

Wyszukiwanie źródeł bibliograficznych.
Prezentacja artykułu: A.Malitowska – Czym jest filozofia moralna?

Termin: 10.03.16

Prezentacja artykułu: M.Hohol – Moralność w świetle nauk ewolucyjnych
Prezentacja artykułu: R. Moń – Specyfika etyki polskiej XX wieku

Termin: 17.03.16

Prezentacje zagadnień licencjackich.
Prezentacja artykułu: M.Hohol – Współczesne projekty naturalizacji moralności

Termin: 31.03.16

Prezentacja artykułu: E.Kaczyński – Etyka powinności czy etyka decyzji? (T.Styczeń)
Prezentacja artykułu: E.Kaczyński – Etyka powinności czy etyka decyzji? (A.Krąpiec)

Termin: 7.04.16

Prezentacje zagadnień licencjackich.
Prezentacja artykułu: R.Moń – Doniosłość powinności ontycznej

Termin: 14.04.16

Prezentacja artykułu: M.Hohol – Naturalne podstawy normatywności
Prezentacja artykułu: E.Nęcka – Normatywność z perspektywy psychologicznej

Termin: 21.04.16

Prezentacje zagadnień licencjackich.
Prezentacja artykułu:

Termin: 28.04.16

Prezentacja artykułu:
Prezentacja artykułu

Termin: 5.05.16

Prezentacje zagadnień licencjackich.
Prezentacja artykułu:

Termin: 12.05.16

Prezentacja artykułu:
Prezentacja artykułu

Termin: 19.05.16

Prezentacje zagadnień licencjackich.
Prezentacja artykułu:

Termin: 2.06.16

Prezentacja artykułu:
Prezentacja artykułu

Termin: 9.06.16

Podsumowanie semestru.

Wymagania formalne pracy licencjackiej:

a) praca powinna być przygotowana w wersji papierowej i elektronicznej i w odpowiednim czasie wprowadzona do systemu APD,

b) objętość – 30-60 stron standardowego wydruku komputerowego (ok. 54000-108000 znaków bez spacji),

c) strona tytułowa – nazwa instytutu i uczelni; imię i nazwisko autora; nr albumu; tytuł pracy; nazwa seminarium, na którym została napisana; tytuł, imię i nazwisko prowadzącego seminarium; rok napisania (= rok, w którym odbywa się egzamin dyplomowy);

d) struktura pracy – wstęp, poszczególne rozdziały, zakończenie, bibliografia, streszczenie pracy na osobnej stronie (ok. 1000-1800 znaków bez spacji); odpowiednio sporządzone przypisy w tekście pracy.

e) przypisy – jako wzór przypisów proszę przyjąć sposób cytowania wymagany w SPCH.- link.