Normy i wartości moralne

(sem. zimowy 2015/16)

czwartek, g.15.00-16.30, s.405. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

EGZAMIN

wtorek, 2 lutego, g.10.30, s.204, bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Literatura pomocnicza:

F. de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, Kraków 2013,
J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialności, t. 1, Kraków 1997,
J. Galarowicz, W drodze do etyki odpowiedzialności, t. 2, Kraków 1998,
R. Moń, Warto czy należy, Warszawa 2011,
M. Ossowska, Normy moralne, próba systematyzacji, Warszawa 1985,
B. Brożek, A. Brożek, J. Stalmach, Fenomen normatywności, Kraków 2013,
P. Duchliński, A. Kobyliński, R. Moń, E.Podrez, O normatywności w etyce, Kraków 2015,

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Zakres i rozumienie pojęcia moralność. (społeczna i indywidualna)
 2. Relacja między etyką a moralnością. (zakres i rozumienie)
 3. Teoria ewolucji a etyka.
 4. E. Husserla krytyka psychologizmu.
 5. Moralność jako relacja koniecznościowa.
 6. Sposoby uzyskiwania pojęć filozoficznych.
 7. Problem zabezpieczenia jedyności danego przedmiotu.
 8. Problem poczucia powinności (potrzeby) i rzeczywistej powinności (potrzeby).
 9. Sposoby rozpoznawania tego, co należy czynić.
 10. Źródła zobowiązań moralnych (przynagleń do działania).
 11. Sposoby istnienia wartości/powinności.
 12. Sposoby określania dobra i zła moralnego czynu.
 13. Rozumienie i sposób istnienia wartości wg. M. Schelera.
 14. Redukcjonizm emocji.
 15. Czucie czegoś i stan uczuciowy. (M. Scheler)
 16. Intencjonalne przeżycia emocjonalne. (M. Scheler)
 17. Ordo Amoris.
 18. Błąd i złudzenie – różnice poznawcze.
 19. Hierarchia wartości wg. Schelera.
 20. Rozumienie dobra.(M. Scheler)
 21. Powinność idealna i normatywna. (M. Scheler)
 22. Wzorce osobowe. (M. Scheler)
 23. Ideał etyczny. (M. Scheler)
 24. Absolutne i względne dobro i zło moralne. (M. Scheler)
 25. Nośniki wartości moralnych.
 26. Brentanowskie aksjomaty okręślające relacje między bytem a powinnością.
 27. Rola sumienia w etyce wartości wg Schelera.
 28. Dziedziny wartości wg. R.Ingardena.
 29. Sposób istnienia wartości moralnych (R.Ingarden).
 30. Warunki zaistnienia wartości moralnych (R.Ingarden)
 31. Powinność zaistnienia wartości moralnych (R.Ingarden)
 32. Doświadczenie powinności działania – między wartościami i normami.
 33. Podstawowe znaczenia norm wg. R.Ingardena
 34. Starożytne, średniowieczne i nowożytne źródła normatywności.
 35. Współczesne rozumienia normatywności.

 

Photo credit: joshhikes / Foter.com / CC BY-NC