Filozofia prawa

(sem. zimowy 2015/16)

piątek, g.9.45-11.15, s.405. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Egzamin: wtorek, 2 lutego, g. 9.00, s. 204, bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Tezy egzaminacyjne:

 • Charakterystyka prawa ustawowego.
 • Charakterystyka prawa precedensowego.
 • Charakterystyka prawa jako ius i lex.
 • Analiza prawa jako normy postępowania. (św. Tomasz z Akwinu)
 • Istota prawa naturalnego wg Arystotelesa.
 • Trójpodział prawa wg stoików.
 • Wpływ poglądów św. Pawła na kształtowanie się chrześcijańskiej doktryny prawa naturalnego.
 • Rozumienie prawa wg św. Augustyna.
 • Istota prawa wg św. Tomasza.
 • Rodzaje praw wg św. Tomasza i ich wzajemna relacja do siebie.
 • Treści prawa naturalnego wg św. Tomasza.
 • Naturalne skłonności ludzkie i nakazy prawonaturalne wg św. Tomasza.
 • Zasady prawa naturalnego wg Grocjusza.
 • Istota prawa naturalnego według Hobbesa.
 • Źródła pozytywizmu prawnego – racjonalność instrumentalna – powstanie państw biurokratycznych
 • Porządek prawny a moralność – autonomia norm prawnych – metoda formalno-dogmatyczna
 • Pierwotny (twardy) pozytywizm prawny – (John Austin) – cechy prawa pozytywnego
 • Wyrafinowany pozytywizm prawny – (Herbert L. A. Hart) – paradoks bandyty – performatywny aspekt języka – istota prawa – wewnętrzna perspektywa prawa – reguły pierwotne i wtórne – minimum treści prawa natury
 • Integralna filozofia prawa – (Ronald Dworkin) – dyskrecjonalność prawa – moralność tradycyjna a moralność równoległa – istota prawa – zasady i reguły prawa – interpretacja prawa – prawo a moralność – właściwe rozstrzygnięcie sędziowskie – etapy argumentacji sędziowskiej
 • Realizm prawny

Brak możliwości komentowania.