Dydaktyka filzofii

(sem. zimowy 2015/16)

piątek, g.11.30-13.00, s.405. bud. 23, kampus przy ul. Wóycickiego 1/3

Warunkiem zaliczenia wykładu jest:

1) przedstawienie dwóch konspektów lekcji, stworzonych według wskazanych przez prowadzącego wymagań,

2) przeprowadzenie według przygotowanych konspektów lekcji pokazowych.

Materiały pomocnicze:

1) Wzór konspektu lekcji: wprowadzenie – tabela.

2a) Metody dydaktyczne

2b) Metody aktywizujące

3) Program nauczania filozofii – Łukasz Malinowski

4) Program nauczania filozofii – seria Odkrywamy na nowo

5) Plan roczny

6) Plan wynikowy

Brak możliwości komentowania.