Doświadczenie mistyczne i moralne – Aleksandra Mirkowicz

Aleksandra Mirkowicz

Chcę przyjrzeć się doświadczeniu mistycznemu próbując odpowiedzieć na pytanie:

Czy doświadczenie mistyczne może być źródłem powinności?

Swoje rozważania rozpocznę jednak od doświadczenia moralnego i ustalenia, czy indywidualne doświadczenie moralne może stanowić źródło zobowiązania moralnego. Kolejnym punktem będzie przyjrzenie się powinności.
Z powyższych ustaleń, przejdę do kwestii doświadczenia mistycznego opierając się na „Twierdzy Duchowej” E. Stein, w którym analizuje drogę duszy do jej celu – zjednoczenia z Bogiem, na podstawie opisu hiszpańskiej mistyczki św. Teresy z Avila. Porównuje ona duszę do pałacu, diamentu składającego się z siedmiu mieszkań a każde z mieszkań z wielu pokoi.

Celem drogi, jaką musi przejść dusza jest komnata siódma. Pierwsze trzy mieszkania są dostepne bez szczególnych przeżyć mistycznych, chociaż przy udziale łaski. W kolejnych komnatach dusza doświadcza już inaczej. Pytanie, które na tym etapie postawimy będzie dotyczyło wolności duszy w doświadczeniu mistycznym –

na ile i jak doświadcza powinności przejścia z mieszkania trzeciego do czwartego

oraz

jak wygląda kwestia wolności przy biernym pozwoleniu na działanie Boga.

Odnośnie dalszych mieszkań spytamy o świadomość podczas doświadczenia mistycznego.
W zależności od efektu rozważań dotyczących wolności i świadomości i po
porównaniu doświadczenia mistycznego z moralnym spróbujemy określić (jeżeli
doświadczenie mistyczne może być źródłem powinności):

Jak doświadczenie mistyczne zobowiązuje mnie względem mnie samego, a jak względem drugiego – jeszcze przed dojściem do ostatniej komnaty?

Jeżeli poza władzą duszy w komnacie siódmej jest „zatrzaśnięcie się bram” do poprzednich komnat, to czy dusza jest nadal wolna, a decyzje, które podejmuje, są nadal jej decyzjami?

Czy dusza w doświadczeniu mistycznym „odkrywa” normy czy wartości?
Photo: Mike_BW / Source / CC BY-ND

Andrzej Waleszczyński Opublikowane przez:

Jeden komentarz

  1. Karolina Rozmarynowska
    12 maja 2015

    Tytuł pracy sugeruje, że przedmiotem badań jest porównanie doświadczenia mistycznego i moralnego. Tymczasem zajmuje się Pani relacją między doświadczeniem mistycznym a powinnością, czy też doświadczeniem mistycznym jako źródłem powinności.
    Kolejna wątpliwość dotyczy samej powinności: Czy chodzi o powinność moralną czy również o inne rodzaje powinności?

Dodaj komentarz